Lucifers oprør - Urantia bogen

Home

URANTIA BOGEN - KAPITEL 53                http://urantia-bogen.org/ og http://www.urantia.dk/  Traduction Jean Ascher  Yourantiaman@mail.dk


LUCIFERS OPRØR

urantia bogen lucifer opprørLUCIFER var en lysende første gradens Lanonandeksøn i Nebadon. Han havde erfaringer af tjeneste i mange systemer, havde været en ledende rådgiver indenfor sin gruppe og excelleret indenfor visdom, skarpsindighed og effektivitet. Lucifer var nummer 37 i sin klasse, og da han fik sin udnævnelse af Melkisedekerne blev han udpeget som en af de hundrede dygtigste og mest geniale personligheder blandt mere en syv hundred tusinde af hans slags. Trods denne storslåede begyndelse forfaldt han gennem ondskab og fejltrin til synd og er nu en af de tre Systemherskere i Nebadon som er bukket under for jegets tryk og hengiver sig til sofisterierne omkring en falsk personlig frihed — forkastelse af universets loyalitet, ignorerer broderskabets forpligtelser, blindhed til kosmiske relationer.
I Nebadons univers, Kristus Mikaels domæne, findes ti tusinde systemet af beboede verdner. Igennem hele Lanonandeksønnernes historie, i alt deres arbejde overalt i disse tusinder af systemer og i universets hovedkvarter, er kun tre Systemherskere nogensinde blevet fundet skyldige i foragt for Skabersønnens styre.

1. LEDERNE AF OPRØRET

Lucifer var ikke et opstigende væsen; han var en skabt Søn i lokaluniverset, og det var sagt om ham: ”Fuldendt var du i alle henseende fra den dag da du var skabt, indtil at uretfærdighed blev fundet hos dig.” Mange gange havde han haft rådslagning med de Højeste i Edentia. Lucifer regerede ”på det hellige gudebjerg”, administrationshøjen i Jerusem, for han var den udøvende leder for et stort system som omfattede 607 beboede verdner.
Lucifer var et storslået væsen, en lysende personlighed; han stod i rangordningen nærmest under konstellationernes Højeste Fædre hvad angår magtudøvelsen i universet. Trods Lucifers overtrædelse afholdte de underordnede intelligensvæsener sig fra at vise ham respektløshed og foragt før Mikaels overdragelse på Urantia. Heller ikke Mikaels ærkeengel ved tiden før Moses opstandelse ”dristede sig til at udtale noget anklagende dom over ham, men sagde kun: ’Herren irettesætter dig’.” Domsretten i sådanne sager tilhører Dagenes Ældste, superuniversets herskere.

Lucifer er nu Satanias faldne og afsatte hersker. Selvkontemplation er yderst ødelæggende, selv for de himmelske verdeners høje personligheder. Om Lucifer siges det: ”Dit hjerte blev hovmodigt af din skønhed; din store begavelse fik dig til at fordærve din visdom.” Jeres profet i gamle dage så hans sørgelige tilstand da han skrev: ”Hvordan er du faldet fra himlen, o Lucifer, morgenens søn! Hvordan er du blevet nedkastet, du som vovede at forvirre verdnerne!”

opprør lucifer oprørPå Urantia hørte man meget lidt om Lucifer på grund af det faktum at han anviste sin første stedfortræder, Satan, til sin talsmand på jeres planet. Satan var medlem af samme gruppe af første gradens Lanonandeker men havde aldrig fungeret som Systemhersker; han gik helt og fuldt med i Lucifers opstand. ”Djævelen” er ingen anden end Caligastia, Urantias afsatte Planetprins og en Søn af Lanonandekernes anden klasse. Ved den tid da Mikael befandt sig på Urantia i kødelig skikkelse havde Lucifer, Satan og Caligastia sluttet sig samman for at frembringe et uheld med overdragelsesmissionen. Men de mislykkedes fuldstændig.
Abaddon var Caligastias stabschef. Han fulgte sin herre i opprøret og har lige siden fungeret som udøvende leder for urantiarebellerne. Belsebub var leder for de illoyale mellemvæsener som allierede sig med den forræderiske Caligastias styrker.

Dragen blev til sidst det symbolske kendetegn for alle disse onde personfigurer. Efter Mikaels sejr ”kom Gabriel ned fra Salvington og bandt dragen (alle rebellederne) for en tidsalder". Om serafrebellerne i Jerusem står der skrevet: ”De engle som ikke beholdt deres første tilstand, men forlod deres bolig, er af ham med mørkets sikre kæder blevet tilbageholdt til den store dags dom.”

Hos Urantia Foundation kan man lese Urantia bogen på mange forskjellige språk: http://www.urantia.org/

Her er flere oversettelser: http://www.theuniversalfather.com/dk/toctable1.htm

top næste »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login